Visolaris AB

Förädla parkeringen till solcellspark

Från öppen yta till solcellspark och parkering under tak Kostnadseffektivt och lönsamt med Integrerad elbilsladdning

Genom att integrera elbilsladdning i anläggningen uppnås en mycket kostandseffektiv installation. Klicka på knappen om läs mer om fördelarna med intgrerad elbilsladdning och solcellsanläggning


Effektivt - fabriksbyggt

Med fabriksbyggda standardmoduler kan vi snabbt och kostandseffektivt leverera en komplett anläggning..  

Större parkeringsytor från några platser upp till hundratals platser omvandlas effektivt till en lönsam solcellspark och samtidigt en förbättrad parkering. 

Ett allt ökande behov av elbilsladdning ställer nya krav på fastigheter. Men med vår integrerade lösning är många moment gemensamma och förenklade. Kabeldragning mellan laddare, inget behov av fundamnet, och gemensam kabeldragning till elcentraler gör att en integrerad lösning kan spara upp till 50% av kostanden per elbilsladdare. Dessutom med egenproducerad el att ladda med.

Man kan kompletera med  förråd och slutväggar. Oavsett kommer varje plats då generera elproduktion som kan säljas och bidra till elräkningen, användas till laddning av elbilar eller användas i bostäderna. 

Se nedan exempel på hur det skulle kunna se ut samt överslagskalkyler på elproduktion och kostnad.

En parkeringsyta utan tak är en outnyttjad resurs!

Vi levererar en lösning, byggd med hållbara material, som utvecklar en öppen parkeringsplats till en solcellspark och genererar hållbar el med ett ekonomistkt överskott till er verksamhet. 

Förutom den markbaserade solcellsanläggningen får man dessutom tak och skydd på parkeringen över bilarna. Med egenproducerad grön el. Se exemplen nedan på lösning för 10 och 100 parkeringsplatser.

Vi kan bygga lösningarna till flera hundra parkeringsplatser med ett betydande bidrag av egenproducerad el.

 


Modulärt 

Parkeringsytan byggs med vårat system ut med standardmoduler för varje plats om två bilar. Måtten är anpassade för normala parkeringsytor. 

Tak-konstruktionen med integrerade solceller kommer färdigmonterad från fabrik för snabbt och kostandseffektivt montage på plats.

Modulerna kan sättas samman för allt från mindre parkeringsytor till större med flera hundra platser.

Anläggningen kan kompleteras med våra lösningar för elbilsladdning, med betalningslösning samt drift och support samt batterilager för ev effektivt egenutnyttjande av producerad el.

 
Två exempel : 10 och 100 parkeringsplatser

En enkel översik med två olika exempel för att få en uppfattning om ekonomin.

Förutsättningarna varierar så klart mellan olika platser och hur moduler sätts samman. Menför en allmän parkering, med std 2,5m breda parkeringsytot, kan man översiktligt räkna elproduktionen enligt exempelen nedan.

Lönsamheten per kWh beror också på ett antal faktorer som när man producerar, om man säljer eller använder till egen förbrukning mm. Med en lönsamhet om lägst totalt* 2 Sek upp till 4 Sek per kWh får man nedanstående kalkyler. 

*Inklusive rörliga nätavgifter, försäljning, egenförbrukning, mm mm

10 platser

10 parkeringsplaser producerar ca 25,000 kWh och genererar däremd intäkter / kostandsbesparing om nära 50,000 sek per år upp till 100,000 Sek per år.

100 platser

100 parkeringsplatser producerar ca 250,000 kWh per år och genrerar således intäkter om 500,000 sek till 1Msek per år.

Effektiv elbilsladdning

I exemplen räknar vi inte alls med kostandspesparingen för att addera integrerad elbilsladdning. Men besparingen för att sätta upp laddare kan vara så stor som 40-60% av totalkostanden för att etablera laddare då många delar är gemensamma.

Finsiering och drift

Finansierings och driftskostanden per år beror också på många faktorer. Men en fabriksbyggd anläggning som våra är kostandseffektiv och med många fördelar mot en eftermonterad anläggning.  Driftskostanden och underhåll är lågt och riskerna för problem på befintlig byggnad ellimineras.

Man måste såklart räkna mer noggrant på läge, exakta anläggningen och ev anpassninga med mera för en exakt kalkyl.

Kontakta oss idag för ett förslag och en offert!