Visolaris AB

Våra lösningar

Visolaris har lösningar för elproduktion på er parkering

För en bil, Två bilar - eller för större parkeringsytor som bostadsrättsföreningar, hyreshus eller andra parkeringar

Vi är speciallister för solcellsanlöggningar för parkeringsytor. Både en och tvåbils lösningar som kan användas som Carports att parkera under., samt lösningar för större parkeringsytor.

Vi har lösningar för större parkeringsytor, med integrerade elbilsladdning,  eller em/två bils carport för villor. Den för större parkeringsytor är utvecklad för effektivitet och lönsamhet. Går att bygga från en till i stort sett hur många bilar som behövs per länga.

Sedan har vi en mer exklusiv model som är förbreredd att bygga in med väggar runt om till ett garage eller inbyggd carport. Anpassad för villor.

Eftersom vi bygger komplett solcellslösningar kan vi även i vissa fall utföra installationer av montering på befintliga fastigheter

Lönsamt och kostandseffektiv elbilsladdning

Genom att utveckla parkeringsytorna till en solcelsspark erbjuder vi en lönsam och samtidigt förbättrad parkering.

Etableringen av elbilsladdning med en solcellsanläggning på parkeringen är oslagbar. Många av kostanderna för etablering är gemensamma. Fundament, eldragning med mera. Kostanden för att etablera elbilsladdning kan ofta halveras. Läg där till att anläggningen sedan producerar el för mer än en normal elbil per år, då blir installationen direkt lönsam. Kontakta oss så visar vi kalkylen eller räknar på just din anläggning.

Våra prefabricerade och nyckelfärdiga lösningar innebär många fördelar framför eftermontage av solceller. Modulära lösninga som levereras och monteras snabbt på plats. Samtidigt är vi väl medvetna om att en storlek inte passar alla.  Är du på jakt efter en specialbyggd lösning sätter vi oss gärna ner och ritar upp ett förslag utifrån dina önskemål och behov för att se om vi kan anpassa en lösning till dig.

Alla våra lösningar är hållbara och och byggda av miljövänliga material. Dessutom med produktion av grön el energi.

Vill du utveckla din fastighet mot en självförsörjande, med egen elproduktion som minskar kostnaden för driften?

Då är våra lösningar med integrerade kostnadseffektiva solcellsystem för parkeringsytor ett intressant alternativ. Lösningar som tom kan producera all el man behöver och kanske sälja överskott med vinst!


Om du är ute efter någon specialanpassning hjälper vi gärna till - låt oss analysera och återkomma med en offert!

Via vårt systerföretag Husdröm levererar vi även hus med integrerade solceller, fritidshus samt Attefallshus - se nedan.