Visolaris AB

Direktbeställning Fabrik

Solarpark

99,500 Sek inklusive moms*

Två bilscarport - 5*6m, Attefallsregler utan bygglov

5,1 kWp, ca 5000 kwh per årKostnadseffektivt med Integrerad elbilsladdning

Genom att montera och addera elbilsladdning direkt uppnås en kostandseffektiv installation. Montage och installation sammordnas i leveransen


Beställ direkt från fabrik

Helt komplett för egenmontage

En komplett solcelssanläggning direkt från fabrik. Enkelt montage av stomme, färdiga takmoduler (2 st - 2,5 * 6m) med solceller som läggs på plats.

Tydlig montageanvisning (uppskattad arbetstid under 8h).

Elektriker som ingår i priset föranmäler, installerar solceller och växelriktare och kopplar in och funktionstestar.

Markarbeten och fästpunkter ingår inte, bästa lösning varierar från plats till plats. Fyra stolpar och fästpunkter. Enkelt med markskruv eller tex cementplint.

 

 

 

 


Finansiering 

Vi har möjlighet att erbjuda kostandseffektiv Finansiering.
Kontakta oss idag för ett förslag 


* Förutsättningar och pris
* Alla priser är inklusive moms och efter grönt avdrag om 24,700 Sek. Om grönt avdrag nekas ansvarar köparen för betalning exklusive grönt avdrag om 124,200 Sek.
* Föranmälan och anslutning av solcellsanläggningen ingår. Upp till 5 m från elcentral. 
  Ev utökning av elcentral ingår ej eller andra elarbeten ingår inte
  Ev grävarbete mellan elcentral och anläggning ingår inte.
* Anläggningen är helt komplett förutom markfästen. 
   Bästa lösning för markfästen varierar – markskruv, fundament etc.
   Markarbeten för parkeringsyta eller ev kablage tex under mark ingår ej. 
* Frakt från fabrik och samt ev reskostnader för elektriker tillkommer.
* Elproduktionen beror på riktning och ev skuggningar där parkeringsmodulen skall monteras och baseras på normvärde per kWp med 85% verkningsgrad vid sydlig riktning.