Visolaris AB

Carports med solceller


SolarPark Serien :

Den mest kostnadseffektiva lösningen - Solelproduktion kostnadseffektivt - som betalar sig själv. 

I Serien SolarPark - har vi tagit fram den mest kostnadseffektiva lösningen för en Carport med integrerade solceller.

En Carport som effektivt betalar sig själv genom den produktion av solenergi som produceras via Carporten. 

Lösningar finns i enbils- och tvåbilsutförande. Solcellernas kapacitet är 5,1kWp med ca 5,100 kWh per år i elproduktion. Eftersom Carporten i sig inte förbrukar någon el är elproduktionen ett rent överskott. 

Med dagens elpriser och skatterabbaten om 60 öre normalt totalt mellan 2-4 Sek i vinst per producerad kWh. Alltså 10-20,000 Sek per år i intäkter.

Då solcellerna är integrerade i konstruktionen från fabriken är de dels väldigt kostnadseffektiva och dels homogent indesignade för både en ökad kvalitet och snygg design.

Ett bra alternativ i sig om man funderar på Carport,  söker en solcellslösning men kanske inte har bra plats på huset eller inte vill ta risken med åverkan av en eftermonterad lösning.