Visolaris AB

Solel - Smart investering

En smart investering
Hållbar elproduktion

Med solen som energikälla kan en öppen parkeringsyta omvandlas till en lönsam Solcellsanläggning. En öppen parkeringsyta är en outnyttjad eknomisk tillgång. Dessutom en outnyttjad resurs för produktion av hållbar miljövänlig el för fastigheten.

Att använda sig av solceller är ett smart sätt att producera el på. Solen genererar hållbar el, utan några utsläpp eller ljud. Parkeringsytan, varesig det är för en bil, två bilar eller för en större yta vid ett flerbostadshus som en BRF, blir en lönsam solcellsanläggning.

Som dessutom utvceklas till en bättre parkering med tak, och evetuellt extra förråd.

Det räcker att det är ljust ute för att el ska kunna genereras. Även en molnig dag når panelerna minst 33% av sin maxkapacitet. Under sommarhalvårets produceras eventuellt mer el än förbrukningen. Överskottet kan säljas till elbolaget, eller eventulett lagras i batterier. Däremd sänka era elkostnader under hela året.

En solcellsanläggning utevceklar er parkeringsplats, sänker driftkostnaderna och höjer även därmed värdet på fastigheten. 

Med Elbilsladdning

Behovet av lösningar för elbilsladdning ökar, och kommer öka ännu mer närmaste åren. Vilket kommer öka behovet av mer effekt och energi, speciellt på fastigheter elbilsladdning etableras.

Kombinationen av elbilsladdning och en lösning för elproduktion på parkeringytor är väldigt smart.

Dels för att en parkeringsplats producerar el, ungefär lika mycket som en elbil i snitt drar per år i Sverige. Dels därför att många kostnader för att sätta upp de båda är gemensamma. Stolpar och fundament, kablage och inkppling till elcentral med mera.

Kontakta oss hjälper vi till med information om besparing och effekter av gemensam anläggning

 

VILKA FÖRDELAR GER SOLEL?
En solcellsanläggning bidrar till en förbättrad ekonomi för fastigheten. Samtidigt är solen är en hållbar förnybar energikälla. Produktion med solceller ger heller inga koldioxidutsläpp, och elen produceras nära förbrukningen. En solcelssanläggning säkrar mot höga elpriser.

 

SKINER SOLEN NOG I SVERIGE?
Solceller producerar mindre el under vintern i Sverige än på sommaren. Men under våra långa dagar under sommarhalvåret producerar en solcelssanläggning med hög effektivitet. Överskottet kan säljas eller lagras i batterier. Solceller producerar el även om det är molnigt minst 33% av sin maxkapacitet.