Välkommen till


VISOLARIS

Solcellsanläggningar för parkeringar

Lönsamelbilsladdning - Parkering med solceller ökar lönsamheten

Säkra kostnaderna med egen solelsproduktion. Mer kostandseffelktivt att etablera elbilsladdning och lönsamt att ladda med egen el

Kontakta oss för en information och hur vi kan hjälpa till med lönsamelbilsladdning

Hur går det till?

1.

Om förutsättningrna finns tar vi fram ett förslag. Om förslaget är bra och accepteras skriver vi kontrakt och ritningar tas fram för ansökan om bygglov/bygganmälan samt anmälan till elnätbolaget.

2.

När kommunen och elbolaget godkänt din ansökan gör vi konstruktionsritningar och produktionen sätts igång med materialbeställningar.

3.

Den entreprenör du valt utför Mark och grundarbete på plats. Anslutning för El grävs fram vid behov. För befintliuga parkeringar behövs normaklt endast plintar eller markskruvar för markfäste av anläggningen utifrån vår grundritning. Leveransdag bestäms. Vid behov kan vi hjälpa till att förmedla enrepenör.

4.

Mobilkran finns på plats för att lyfta taket på anlöggningen på plats. Elektriker kopplar in anläggningen smidigt. På några timmar är är anläggning klar att driftsättas och kan användas.

Visolaris AB

ADDRESS:
Yxlö 61 14891 Ösmo

TELEFON:
+46 0739665901

EMAIL:
info@visolaris.se

2022-11-30

Se vår finansieringslösning

Visolaris har nu finsieringslösning tillgänglig! Betala din anläggning per månad. Månadskostnaden ofta lägre än man tro!

2022-09-30

Visolaris parkeringsanläggninga

Visolaris är ledande på lösningar för att utveckla parkeringsytor till solcellsanläggningar. Både för en - två bilar, oftast för egna villor / fastigheter eller större anläggningar för flerbostadshus eller liknande parkeringsytor.

Vi har lösningar förberedda att bygga in till isolerade garage eller carports eller lösningar som är utvecklade för optimerad lönsamhet

2022-09-30

Övriga solcellsanläggnigar och anpassningar

Vi kan anpassa våra lösningar till speciella behov eller ytor. Då vi bygger kompletta lösningar kan vi också hjälpa till med leverans av kompletta solcellsanläggningar på befintliga fastigheter. Som komplement eller alternativ. Kontakta oss så kan vi analysera och räkna på just ert behov.