Visolaris AB

Effektiv lösning för elbilsladdning

Elbilsladdning - Ett tydligt behov

Behovet av elbilsladdning är nu tydligt och ökande. Har man inte redan behovet, så kommer de flesta fastigheter behöva addera elbilsladdning till sina parkeringsplatser under närmaste åren. 

Med det ökande antalet elbilar som skall laddas ökar behovet av elenergi till fastigheterna, och därmed kraven på fastigheternas planering och hantering av effekt och energibehovet. Trenden är tydlig.

Med Visolaris Solcellsanläggning på parkeringsytorna samt integrerad lösning för elbilsladdning och styrning av laddning, batterilagring och den egenproducerade elen uppnås många fördelar. 

Det uppenbara är att solcelssanläggningen på parkeringen producerar grön el som kan användas. En parkeringsyta genererar ganska exakt den mängden elenergi per år som medelbilen i sverige förbrukar under ett år*.

Men dessutom håller man nere kostnaden för utbyggnad av elbilsladdare väsentligt! Genom att inga nya stolpar eller fundamnet behövs eller extra grävning, samt att kablage dras lätt i stommen, uppnås väsentliga kostandsfördelar.

Vi på Visolaris har lösningar och samarbetar med parters med efarenhet i att anpassa lösningen för solcelssproduktion med elbilsladdning, batterilagring, betalningslösning och drift och underhåll av elbilsladdning.

Kontakta oss så berättar vi mera!

Ökad lönsamhet 

Kostnaden för att etablera uppelbilsladdning i kombination med en solcellsanläggning kan bli så mycket som 50% lägre än kostnaden för en seprat installation av elbilsladdare.

Med en kombinerad anläggning blir anläggningen dessutom direkt lönsam med egenproduktion av el till laddningen av elbilar, sannolikt med ett lönsamt överskott av elproduktion, se nedan.

Tack vare att många moment och delar av anläggningen är gemensamma blir kosnaderan vid etablering av elbilsalddning lägre.

För elbilsladdning som tillägg till en parkeringsanläggning behövs varken separata fundament eller stolpar. Laddaren monteras direkt på stolparna  solcellsanlägningen. Kabeldragningen mellan laddare förenklas avsevärt, ingen grävning behövs. Kabeldragningen mellan anläggningen och elcentral är gemensam. 

Sammantaget blir det en mycket effektiv lösning att sätta elbilsladdning tillsmans med en solcellsanläggning på parkeringar.


* snittbilen i Sverige kör ca 1,300 mil per år. Med en förbrukning på 1,5-2kWh per mil. En parkeringsyta för en bil generera mer, en bit över 3,000 kWh per år, än en elbil normalt drar per år.