Husdröm Evolution Carports - Kalkylexempel

Finansiera 100% och få ett nettoöverskott på MINST 500 till 2000 Sek i månaden! Se exempel nedan.

Med vår model anpassad för optimering av lönsamhet kan lönsamheten öka med upp till 50-75%  beroende på kraven

 

Evolution Carporten producerar el som genererar ett ekonomiskt överskott i förhållande till investeringen.

- Om du funderar på att skaffa solceller men kanske är fundersam över utseendet på din fastighet?

- Eller om du är fundersam på om det kan uppstå några problem med en eftermonterad anläggning, läckage, fuktskador och liknande efter ingreppen vid montering? 

- Eller om du är intresserad av en Carport, som kan byggas ut till ett komplett garage, som dessutom BETALAR sig med ett löpande överskott!

Då kan detta vara lösningen för dig! Med en fabriksmonterad solcellsanläggning, snyggt anpassad och utan ingrepp på konstruktionen. Dessutom kostnadseffektiv då alla monteringsmoment etc ingår i produktionen. Själva solcellsanläggningen är ofta halva priset av motsvarande eftermonterade anläggning. Se kalkylexempel nedan på 100% finansierade Carports.  Med lägre finansiering blir naturligtvis överskottet högre. Kontakta oss för ett förslag med kalkyl för just din situation.


En Evolution Carport för två bilar, med förråd kan producera ca 11,000 kWh el per år.

Finansieringskostnaden vid 3,5% ränta om hela Carporten finanseras är ca 9,500 Sek per år för våran mest exklusiva konstruktion. Med lägre kostand för den enklare.

Vid ett försäljningspris för el* på 2 Sek per kWh blir överskottet ca 11-12,000 Sek per år eller ca 1,000 Sek per månad.

Vid ett försäljningspris för el* på 3,5 Sek per månad blir överskottet ca 27,000 Sek per år eller strax över 2,000 Sek per månad.

En Evolution Carport för en bil med förråd och pulpettak kan producera ca 6,000 kWh el per år.

Finansieringskostnaden vid 3,5% ränta om hela Carporten finanseras är ca 5,500 Sek per år för vår mest exklusiva konstruktion. Med lägre kostand för den enklare.

Vid ett försäljningspris för el* 2 Sek per kWh blir överskottet ca 5-6,000 Sek per år eller ca 500 Sek per månad.

Vid ett försäljningspris för el* 3,5 Sek per månad blir överskottet ca 13,000 Sek per år eller strax över 1,000 Sek per månad.

* Försäljningspriset på el varierar och hur produktionen av en solcellsanläggning genererar överskott, beror bland annat på Spottpriset på Nordpool, hur elen används (egen förbrukning/försäljning) och hur effektivt anläggningen är positionerad mot solen. Oavsett det så säkrar egen elproduktion en mängd elproduktion över året som bidrar till elkostnaden / förbrukningen. Ju högre elpriser desto mer lönsamt. 2022 har de flesta solcellsanläggningar kunnat producera el som sålts för 2-4 Sek per kWh.